Strona jest własnością firmy KOMAKO, Autoryzowanego Partnera enova365.

Produkcja

Moduł Produkcja sprawdzi się w każdym zakładzie produkcyjnym. Dzięki elastycznej strukturze doskonale współpracuje z modułem handlowo- magazynowym enova365.

Moduł Produkcja to rozwiązanie umożliwiające planowanie produkcji na podstawie zdefiniowanych technologii wzorcowych. Pozwala zaplanować produkcję i śledzić plan produkcji za pomocą harmonogramów według zleceń oraz według linii produkcyjnych. Panel Operatora wbudowany w rozwiązanie umożliwia rejestrację wykonywanych operacji rzeczywistych, doskonale sprawdza się na halach produkcyjnych.

Produkcja

Dla kogo?

Rozwiązanie enova365 umożliwia obniżenie kosztów produkcji poprzez planowanie pracy pracowników, czasu maszyn i urządzeń.

Moduł Produkcja enova365 pozwala na szczegółową kontrolę procesów produkcyjnych, co wspomaga jej efektywność.

Rozwiązanie ERP enova365 dedykowane dla działu produkcji, pozwala na wystawianie dokumentów magazynowych na częściowe wydania surowców do produkcji oraz częściowe przyjmowanie produktów.

Produkcja dedykowana na zamówienie

ERP enova365 Produkcja jest częścią zintegrowanego systemu enova365. Oznacza to, że jest on ściśle powiązany z modułem handlowo-magazynowym.

 • Efektywne zarządzanie procesem produkcji na każdym etapie.
 • Optymalizacja produkcji – automatyzacja i ścisła kontrola elementów produkcji.
 • Eliminacja błędów związanych z czynnikiem ludzkim.
 • Szybka kalkulacja kosztów wytworzenia.
 • Możliwość generowania dokumentów rozchodu surowców dla całego zlecenia, składającego się nawet z wielu produktów lub operacji.
 • Elastyczna struktura, która umożliwia przypisanie wzorcowych operacji – elementów technologii produkcji. 

Zarządzanie magazynem

System zarządzania produkcją jest powiązany z pracą magazynu. Dzięki integracji między różnymi   modułami możesz kontrolować cały obieg informacji. 

 • Zwiększenie wydajności w procesie kompletowania zamówień.
 • Możliwość zarządzania magazynem z poziomu urządzeń mobilnych
 • Swoboda generowania dokumentów magazynowych – na wybrane produkty lub surowce, nawet na ich częściowe ilości.
 • Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami. Dzięki temu możliwe jest generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień od klientów.

Rozwiązanie dla firm produkcyjnych

 • Obsługuje firmy produkcyjne działającą w oparciu o produkcję seryjną
 • Wspiera proces produkcji bazujący na technologii wyrobu gotowego
 • Pozwala rozszerzyć funkcje związane z technologią produkcji dzięki integracji z modułem Workflow