Strona jest własnością firmy KOMAKO, Autoryzowanego Partnera enova365.

Procesy

Poznaj enova365 i narzędzia Procesy w enova365

ERP enova365 wyróżnia fakt, iż moduł Workflow jest jego integralną częścią. Korzystasz z zarządzania procesowego w całej aplikacji, która intuicyjnie organizuje i automatyzuje pracę w firmie. Bez względu na branżę, w której działa firma czy też ilość zatrudnionych osób, procesy przenikają się pomiędzy działami. Workflow wspomaga agregowanie danych i udostępnianie ich konkretnym pracownikom czy wskazanemu działowi w organizacji.

Procesy

Dla kogo?

System Workflow w enova365 umożliwia natychmiastowy podgląd wskazanych dokumentów. Dotyczy to między innymi wniosków inwestycyjnych czy dokumentów finansowych i kosztowychco wspomoże optymalizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

Procesy w ERP enova365 scalają ze sobą dane z obszarów kadrowych i automatyzują obieg dokumentów, na przykład CV czy zaświadczeń. Informacje dostarczane są z formularza, poczty elektronicznej czy też systemu CRM. 

Oprogramowanie enova365 jako system zarządzania dokumentami wspomaga obieg dokumentów dostarczanych do biura. Asystent ma kontrolę nad ich przepływem i decyduje o tym, kto powinien je otrzymać.  

W jakich obszarach przydaje się Workflow?

Workflow przydaje się w każdym obszarze aplikacji. Wspiera przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami, przykładowo:

  • Kadry Płace i HR, np. rozliczenie delegacji,
  • Produkcja, np. przekazywanie statusów zamówień do przełożonych,
  • Sprzedaż i CRM, np. generowanie stanów magazynowych dla handlowców,
  • Finansowe i księgowość, np. generowanie raportów kwartalnych dla zarządu.

Przepływ i ewidencja dokumentów

Document Management System (DMS) w enova365 kontroluje przepływ i ewidencję firmowych dokumentów. Pomaga przechowywać, porządkować, archiwizować dane w przedsiębiorstwie. Moduł usprawnia wprowadzanie danych do systemu oraz posiada funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition), służąca do rozpoznawania całych tekstów z plików graficznych oraz PDF.

Harmonogram zadań

Ogół cykli toczących się w firmie posiada swoje ramowe terminy realizacji. Harmonogram zadań enova365, to narzędzie, inicjujące rozpoczęcie procesu w odpowiednim czasie. Odpowiednie skonfigurowanie harmonogramu przypomni: o zaległych płatnościach i prześle komunikat do dłużnika, automatycznie poinformuje dział HR o akceptacji delegacji pracownika, zaimportuje kursy walut o wskazanej godzinie, wyśle przypomnienie SMS lub email o nadchodzącym zadaniu lub też wygeneruje specyfikację projektu oraz fakturę i przekaże ją do Klienta.

Edycja procesów i zastępstwa

Moduł wspomaga działania firmy w okresie urlopowym poprzez eliminacje ryzyka niedostarczenia dokumentów na czas. Podczas nieobecności można zlecić systemowi, aby o tym pamiętał podczas naszej nieobecności. Dzięki Workflow w ERP enova365 zdania będą bezzwłocznie trafiać do przypisanych do nich osób. Jeśli chcesz wiedzieć kto jest za nie odpowiedzialny, możesz to w łatwy sposób śledzić w systemie.