Strona jest własnością firmy KOMAKO, Autoryzowanego Partnera enova365.

Pracuj zdalnie, skąd chcesz!

Moduł Pracy Hybrydowej przeznaczony jest do wsparcia organizacji pracy firmy. Został on oparty o model pracy zadaniowej.

Dzięki przemyślanej strukturze doskonale sprawdzi się w przedsiębiorstwach, w których niezbędne jest:

 • wsparcie pracy rozproszonej
 • koordynowanie zadań wieloetapowych
 • delegowanie zadań
 • kontrola stanu wykonania i rozliczania zadań
 • ewidencjonowanie czasu pracy
 • raportowanie

Do podstawowych jego funkcjonalności należą:

 • planowanie pracy w oparciu o Pakiet prac/Grupę zadań/Zadanie z uwzględnieniem czasu potrzebnego na ich wykonanie
 • rejestrowanie czasu prac poświęconego na wykonanie zadania
 • analizowanie i raportowanie z przypisanych zadań

Praca z modułem Pracy Hybrydowej możliwa jest w wersji okienkowej, enova365 HTML oraz w Pulpicie Pracownika.

Pracuj zdalnie, skąd chcesz!

Pracuj zdalnie, wykorzystuj mobilny system ERP enova365 i odkrywaj korzyści dla Twojej firmy

enova365 Praca Hybrydowa w Pulpitach

enova365 Praca Hybrydowa w Pulpitach
 • przeglądają dane osobowe, nieobecności, czas pracy, statystykę urlopów,
 • posiadają informacje o wynagrodzeniu i warunkach umowy,
 • wnioskują o urlopy, delegacje, szkolenia, nadgodziny,
 • planują urlop.
enova365 Praca Hybrydowa w Pulpitach
 • akceptują wnioski złożone przez zespół,
 • planują harmonogram czasu pracy i prowadzą ewidencję rzeczywistego czasu pracy z możliwością dostosowania
 • sposobu jego rejestracji dla różnych pracowników w firmie,
 • raportują: ważność szkoleń i badań BHP, statystykę urlopową, nieobecności, plan urlopowy, plan i czas pracy.
Aktywności Pracy Hybrydowej

Aktywności Pracy Hybrydowej

Aktywności Pracy Hybrydowej pozwalają na:

 • Zaplanowanie pracy potrzebnej do wykonania przedsięwzięcia rozpoczynając od ogólnych założeń, które następnie są uszczegóławiane na niższym stopniu planowania.
 • Zaplanowanie pracy zespołu w strukturze poziomej poprzez delegowanie konkretnych zadań do wykonania oraz w strukturze pionowej dzięki przypisaniu osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych aktywności w strukturze hierarchicznej.


Do aktywności Pracy Hybrydowej zaliczamy:

 • Pakiet prac - najwyższy stopień w hierarchicznej strukturze aktywności. Zawiera założenia, które zostaną doprecyzowane i podzielone na bardziej szczegółowe części przez pozostałe aktywności.
 • Grupa zadań - środkowy stopień w hierarchicznej strukturze aktywności. Poziom ten służy do uszczegółowienia treści zawartych w Pakiecie prac. Odpowiednie wypełnienie grupy zadań treścią pozwoli na precyzyjne zaplanowanie Zadań.
 • Zadanie - najniższy stopień w hierarchicznej strukturze aktywności. Służy ono do zaplanowania i rozdysponowania konkretnych zadań, których wykonanie przełoży się na realizację podjętego przedsięwzięcia.

Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy jest to funkcjonalność modułu Praca Hybrydowa pozwalająca na zalogowanie w systemie faktów związanych z czasem pracy. Przy jej pomocy pracownik może odnotować:

 • Rozpoczęcie/Zakończenie pracy
 • Rozpoczęcie/Zakończenie wyjścia służbowego/prywatnego

Pulpit Pracy hybrydowej

Platforma internetowa Pulpit Pracy hybrydowej to wygodne narzędzie dające pracownikowi dostęp do zadań, które zostały mu zlecone do wykonania. Dostęp do niej można uzyskać z dowolnego miejsca o każdej porze, także z urządzeń mobilnych.