Strona jest własnością firmy KOMAKO, Autoryzowanego Partnera enova365.

Nieruchomości

Moduł enova365 Nieruchomości to narzędzie do:

 • zarządzania nieruchomościami różnego typu i przeznaczenia w tym: komercyjnego, biurowego oraz mieszkaniowego
 • zautomatyzowania powtarzalnych procesów związanych z obsługą nieruchomości
 • zbierania i przechowywania danych o nieruchomościach
Nieruchomości

Dla kogo?

 • Jeżeli firma udostępnia lokale biurowe lub usługowe do najmu i chce osiągać z tego tytułu najwyższe możliwe profity.
 • Potrzebujesz sprawnie kontrolować i weryfikować dostępność lokali, rezerwować terminy najmu, ustalać koszty i wysokość czynszu, rejestrować umowy i wystawiać faktury za najem oraz zużycie mediów.
 • jako przedsiębiorstwo posiadacie biurowiec, którego część przeznacza na własną działalność i chce optymalnie zarządzać posiadaną nieruchomością.
 • Oprócz lokali biurowych oferujesz najem powierzchni reklamowych.
 • Posiadasz kilka nieruchomości i chcesz optymalnie nimi zarządzać.
 • Oferujesz również najem powierzchni reklamowych.
 • Jesteś deweloperem chciałbyś optymalnie  zarządzać własnymi nieruchomościami.
 • Posiadasz sieci sklepów i chciałbyś gromadzić dane dotyczące wszystkich posiadanych lokali w jednym miejscu.
 • Oferujesz również najem powierzchni reklamowych.

Moduł enova365 Nieruchomości pozwala na:

Ewidencja obiektów nieruchomości:

 • Odwzorowanie rzeczywistej struktury powiązań między obiektami, jako zbioru obiektów przedstawionych w formie drzewa.
 • Stanowi miejsce przechowywania wielu informacji na temat obiektów poprzez dodawanie opisów własnych, podpięcie załączników oraz gromadzenie informacji historycznych o zdarzeniach powiązanych z danym obiektem.
 • Możliwość powiązania obiektów z ewidencją środków trwałych.

Zarządzania zdarzeniami:

Zarządzanie zdarzeniami:

 • Stanowi narzędzie do obsługi zdarzeń planowanych tzw. terminowych jak: przeglądy, badania techniczne, prace konserwatorskie czy remonty oraz nieplanowanych np. awarie.
 • Pozwala na kompleksową obsługę wynajmowanego lokalu: kontrola dostępności, rejestracja wielu rodzajów umów rozliczanych jednorazowo lub cyklicznie, wsparcie w procesie fakturowania z zastosowaniem indywidualnie przypisanych stawek, rozliczenie mediów: obsługa liczników wody, prądu oraz gazu poprzez dodawanie pomiarów i wyliczanie zużycia dla danego licznika.
 • Daje możliwość ewidencjonowania zawieranych polis ubezpieczeniowych i szkód z nimi związanych, obrazuje cały proces likwidacji szkody.
 • Zapewnia rozbudowany system powiadomień, w formie powiadomienia systemowego lub wiadomości email.