Strona jest własnością firmy KOMAKO, Autoryzowanego Partnera enova365.

Księgowość i finanse

Finanse i księgowość – program księgowy enova365

Księgowość w systemie enova365 dostępna jest w wersji srebrnej (funkcjonalność Książki przychodów i rozchodów oraz Ewidencji ryczałtowej), złotej (Księga Handlowa) oraz platynowej (rozbudowane możliwości wersji złotej, szczególny nacisk na pracę wielooddziałową).

Wysoka elastyczność programu, dzięki mnogości zastosowanych mechanizmów i funkcji daje możliwość samodzielnego modyfikowana jak również parametryzacji programu do własnych potrzeb. Poza funkcjami opartymi na ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości, oprogramowanie oferuje szeroki spektrum funkcji związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, dekretacji powtarzanych dokumentów oraz operacji gospodarczych. Rozwiązanie przygotowane zostało z myślą o firmach, prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność ERP gwarantuje, że jest on "otwarty" na wiele sugestii operatora. Program zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania i księgowania dokumentów oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących i okresowych.

Księgowość i finanse

Dla kogo?

Program do księgowania enova365 wspomaga zarządzanie budżetem inwestycji oraz nadzór nad kontrolą kosztów. 

Moduł enova365 Finanse i księgowość ułatwi oszacowanie rocznego budżetu firmy. System księgowy umożliwi także ocenę rentowności produktu, regionu lub kategorii.

Oprogramowanie księgowe enova365 usprawnia ewidencjonowanie i księgowanie dokumentów oraz przeprowadzanie rozliczeń oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

enova365 pomoże Twojej firmie w prowadzeniu:

enova365 pomoże Twojej firmie w prowadzeniu:

  • pełnej księgowości (Księgi Handlowej),
  • księgowości uproszczonej (Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),
  • ewidencji środków pieniężnych i rozliczeń
enova365 zawsze zgodna z aktualnymi przepisami 

Moduł finansów i księgowości oparty jest o wiele wciąż zmieniających się przepisów. Dlatego też program enova365 jest na nieustannie aktualizowany, tak aby  firma była gotowa na każdą zbliżającą się zmianę.

JPK i eDeklaracje

JPK i eDeklaracje

Jednolity Plik Kontrolny

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym księgi i dowody księgowe w wersji elektronicznej, z pewnością poznałeś już temat Jednolitych Plików Kontrolnych. Od 1 lipca 2018 do  odpowiedniego urzędu nie tylko należy przekazywać JPK_VAT, ale na żądanie organu podatkowego, możesz zostać wezwany do przedstawienia jednej z pozostałych struktur JPK. enova365 umożliwia generowanie i wysyłkę wszystkich siedmiu struktur JPK, w tym objętą obowiązkiem comiesięcznego dostarczania do Urzędu Skarbowego – strukturę JPK_VAT. Dodatkowo, system wyposażony jest w mechanizm, który weryfikuje spójność i poprawność danych wygenerowanego przez Ciebie JPK.

e-Deklaracje

Oprogramowanie enova365 w łatwy i szybki sposób umożliwi wygenerowanie oraz późniejszą wysyłkę eDeklaracji  podatku VAT oraz podatku dochodowego.

Sprawdź, co zyska Twoja firma dzięki wdrożeniu enova365

Raportowanie i Business Intelligence

System pozwala na ustawianie indywidualnych KPI i ich śledzenie. Agreguje także dane z różnych źródeł i tworzy raporty. Są one dostępne zarówno w wersji okienkowej jak i mobilnej oprogramowania.

Bankowość on-line w enova365

Usługa webservice umożliwia kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych bezpośrednio z poziomu enova365 bez konieczności logowania się do systemu bankowego.

Delegacje PWS

Moduł Delegacje służbowe enova365 wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Wpływa także na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji.

Windykacja

Windykacja to moduł umożliwiający wewnętrzną ewidencję przeterminowanych należności tzw. windykacja przedsądowa. Wspiera pracę działu rozliczeń poprzez automatyzację procesów generowania dokumentów oraz monitorowania dłużnika Twojej firmy (np. wysyłając powiadomienia drogą elektroniczną).

Księga Inwentarzowa

System ERP enova365 daje możliwość monitorowania majątku firmy w jednym miejscu. System umożliwia prowadzenie ewidencji majątku firmy wg. Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zapewnia łatwy dostęp do analiz i raportów.