Strona jest własnością firmy KOMAKO, Autoryzowanego Partnera enova365.

Kadry płace i HR

Poznaj enova365 i narzędzia Kadry płace i HR w enova365

enova365 doskonale wie jak wspomóc firmy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oprogramowanie spełnia wymogi polskiego ustawodawstwa oraz jest na bieżąco aktualizowane przy każdej zmianie przepisów. Jeżeli zatrudniasz od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników, enova365 pozwoli zaoszczędzić czas i usprawnić pracę działu kadrowego w Twojej firmie. 

Kadry płace i HR

Dla kogo?

Oprogramowanie enova365 Kadry płace umożliwia sprawne zarządzanie personelem poprzez kontrolę procesów kadrowo-płacowych oraz płynne raportowanie. Wspiera także proces podejmowania decyzji.

ERP enova365 eliminuje ryzyko błędu i jednocześnie pomaga zoptymalizować czas poświęcany na sporządzenie listy płac.

Pełna automatyzacja systemu enova365 wspiera firmę w codziennych czynnościach. Dzięki temu możesz skupić się na wyborze najlepszego kandydata, a resztą zajmie się program. Kadry Płace i HR to obszar, dzięki któremu zwiększy się efektywność działań w tym obszarze.  

Kartoteki pracowników

Z ERP enova365 usystematyzujesz wszelkie dokumenty dotyczące pracowników: dane personalne, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy czy zaświadczenia. Zautomatyzowany system przypomina o nadchodzących terminach badań okresowych oraz wymaganych szkoleniach.

Rozwiązanie jest dostosowane do prowadzenia elektronicznych teczek pracowniczych. Obszar kadr oprogramowania enova365 pozwala również na ewidencjonowanie czasu pracy, w tym nadgodzin oraz limitów nieobecności.

Samoobsługa pracownicza

Samoobsługa pracownicza enova365 ulepsza obieg dokumentów firmowych i automatyzuje rutynowe działania.

Pulpit pracowniczy pozwala pracownikowi na samodzielne:

  • składanie w  systemie wniosku urlopowego,
  • zgłoszenie delegacji czy innego wyjścia służbowego.

Z kolei w Pulpicie kierownika przełożeni otrzymują powiadomienia o złożonej prośbie i mogą ją zaakceptować, również przebywając poza biurem.

Pulpity dostępne są poprzez przeglądarkę, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Dzięki modułowi Workflow, umożliwiającemu sprawny obieg dokumentów, czas oszczędza również dział HR. Dodatkowo, współpraca z modułem Delegacje PWS ułatwia rozliczanie  delegacji firmowych.

Rozliczanie płac

Obszar płac umożliwia rozliczanie etatów i zleceń. enova365 jest gotowa na obsługę zarówno małych i dużych firm, jak i  przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze. Oprogramowanie daje możliwość na indywidualne definiowanie cech, dając swobodę w konfigurowaniu składników wynagrodzeń. Umożliwia także naliczanie płac w wielu walutach.

Sprawdź, co zyska Twoja firma dzięki wdrożeniu enova365

Sprawdź, co zyska Twoja firma dzięki wdrożeniu enova365

e-deklaracje i Płatnik

Usprawnij comiesięczne procesy rozliczania deklaracji ZUS oraz PIT dzięki wykorzystaniu enova365. System pozwala na generowanie deklaracji rozliczeniowych, wysyłanie ich do programu Płatnik. Dzięki e-Deklaracjom na koniec roku wygenerujesz PIT dla swoich pracowników. enova365 dostosowana jest także do rozliczania pracowników niepełnosprawnych - w systemie przygotujesz deklaracje Wn-d i prześlesz do programu SODiR Offline. Jeżeli potrzebujesz tworzyć raporty statystyczne do GUS (np. Z-03, DG-1), w łatwy sposób, nie tracąc czasu wygenerujesz je w systemie.

Wydruki i raporty

Dzięki enova365 generowanie raportów płacowych i zestawień ilości godzin w danym okresie nie stanowi już problemu. Enova365 pozwala na tworzenie zestawień o dowolnie zdefiniowanych  parametrach. Raporty są gotowe do bezpośredniego udostępnienia, na przykład kadrze zarządzającej. Dodatkowo, każdy z wydruków może być eksportowany do MS Word,gdzie w razie potrzeby można nanieść uwagi.

Human Resources

Obszar kadrowo-płacowy enova365 wspiera codzienną pracę Twojego działu HR. Pomoże zautomatyzować powtarzające się czynności, tym samym oszczędzając czas i optymalizując procedury.

Rekrutacja

Z oprogramowaniem enova365 proces naboru jest łatwiejszy i zautomatyzowany. Określone osoby mogą mieć wgląd do poszczególnych etapów procesu i analizować jego postęp, od momentu wpłynięcia CV, aż do chwili zatrudnienia. System ocen pracowniczych również staje się prostszy, a dostęp do niego mogą mieć zarówno pracownicy jak i przełożeni. Obie strony mogą wpływać na podjętą decyzję i zawsze wrócić do jej uzasadnienia.