Infolinia 800 109 509

Dlaczego enova365 to program do zarządzania firmą budowlaną?

enova365 wraz z branżowymi modułami ENOKO to dobry zestaw oprogramowania do zarządzania firmą budowlaną.

Zarządzanie firmą budowlaną w aspekcie finansowym
System enova365 to konfigurowalne i otwarte rozwiązanie klasy ERP wyposażone w bogaty zestaw modułów takich jak: finanse i księgowość, zarządzanie projektami i budżetem projektów, zaopatrzenie budów, zamówienia i zapotrzebowania w zakresie materiałów i sprzętu, zarządzanie zasobami ludzkimi i kosztami robocizny.

Propozycja KOMAKO to rozszerzenie funkcjonalne o nazwie ENOKO Budżet wprowadzające do konfiguracji systemu enova365 gotowe schematy obiegu dokumentów pomocne w zarządzaniu firmą budowlaną oraz wiele widoków ułatwiających zarządzanie budżetami budów.

Zarządzanie firmą budowlaną w czasie
Dajemy również dodatkowe możliwości poprzez integrację enova365 z Microsoft Project. Jest to rozszerzenie koncepcji systemu ERP o zarządzanie firmą budowlaną w aspekcie czasu.

W naszej propozycji Microsoft Project jest narzędziem do harmonogramowania i wizualizacji graficznej harmonogramów projektów budowlanych zdefiniowanych w enova365. W takiej koncepcji systemu informatycznego firmy budowlanej aktualizowanie terminów zadań w budżecie budów oraz graficzne prezentowanie postępów realizacji projektów odbywa się w Microsoft Projekt, a zarządzanie finansami projektów budowlanych odbywa się w enova365 i ENOKO.

Metodyka i doświadczenie wdrożeniowe oprogramowania do zarządzania firma budowlaną
Projekt wdrożenia systemu informatycznego to złożony proces, wymagający współdziałania oraz znajomości branży i metodyki wdrożeń. Właściwie takie wdrożenie to projekt organizacyjny dla firmy budowlanej wdrażającej system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem.

Doświadczenia KOMAKO sięgają roku 1992 od kiedy dostarczamy oprogramowanie do kosztorysowania. Później uzupełniliśmy ofertę oprogramowaniem do harmonogramowania robót aby ostatecznie przystąpić do wdrożeń systemów ERP wspierających zarządzanie firmą budowlaną.

Dlatego obecnie proponujemy oprogramowanie i usługi wdrożeniowe wspierane sprawdzoną metodyką wdrożeń. Program enova365 z dodatkiem ENOKO to narzędzie, którym od lat zarządzają firmy budowlane na terenie całej Polski.