Infolinia 800 109 509

enova365 gotowa na RODO

System enova365 zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa przechowywanych danych, mechanizmy szyfrowania i możliwość zarządzania prawami dostępu. Jest również dostosowywany do nowych zmian związanych z przechowywaniem zgód, modyfikacji czy anonimizacji danych.

Ochrona danych osobowych w enova365

 Główne obszary wsparcia organizacji w przygotowaniach do RODO, dostępne w enova365 (od wersji 14.3) to: 
 • ewidencja źródeł pochodzenia danych osobowych, które będą przetwarzane: zgodnie z rozporządzeniem, organizacja zobowiązana jest to ewidencjonowania pochodzenia danych osobowych, które zdobyła (konferencja, newsletter itp.);
 • ewidencjonowanie zgód: wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych powinny zostać ewidencjonowane. Przygotowywany system zgód będzie zapisywał również informacje o celach przetwarzania danych osobowych, okresie w jakim mogą być przetwarzane, historii zmian zgód w celach modyfikacji danych osobowych czy czasowego ograniczenia przetwarzania;
 • przetwarzanie danych osobowych: enova365 zostanie wyposażona w mechanizm pozwalający na sprawdzenie historii danych osobowych tj. ustalenia wszystkich czynności jakie były na nich dokonywane wraz z określeniem osób prowadzących czynności. Monitorowanie działań na danych osobowych będą raportować rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry danych wychodzących;
 •  raportowanie: RODO wymusza na organizacjach gromadzenie danych osobowych oraz udostępnianie informacji o zakresie przetwarzania. enova365 zostanie wyposażona w mechanizm pozwalający na zebranie informacji o zebranych danych osobowych i przekazania go zainteresowanemu. Zgodnie z rozporządzeniem, jeśli wystąpi taka potrzeba, dane osobowe zostaną przeniesione do innego sytemu drogą elektroniczną;
 • kopie zapasowe: enova365 oferuje moduł Archiwizator Azure, pozwalający na tworzenie kopii bezpieczeństwa gromadzonych w chmurze Microsoft Azure;
 • mechanizmy konfiguracyjne: system praw w enova365 pozwoli na dokładne określenie osób, które będą mogły pracować z danymi osobowymi oraz jaki zakres danych będzie im udostępniany;
 • bezpieczeństwo danych: enova365 zostanie wzbogacona w mechanizmy ochrony danych osobowych rekomendowanych przez rozporządzenie tj. pseudonimizacja oraz anomizacja.

Chmura KOMAKO.asp również jest już gotowa!

Chmura dla enova365, którą oferujemy również spełnia wymagania ustawy o ochronie danych osobowych:
 • stosujemy procedury opisane normami w zbiorze ISO 27000;
 • nie przetwarzamy danych genetycznych lub biometrycznych;
 • wszystkie zbiory danych osobowych posiadają wydzielona rejestr z ograniczonym dostępem do nich (IODa);
 • stosujemy technologie pozwalające na realizację prawa do bycia zapomnianym;
 • stosujemy technologię IT silnego uwierzytelniania danych;
 • zbiory danych osobowych są chronione bezpiecznymi technologiami kryptograficznymi;
 • stosujemy technologie IT zabezpieczające przed wpływem kodu niepożądanego na dane osobowe
 • aplikacje biznesowe działające w usłudze KOMAKO.asp są również gotowe na RODO.

Już teraz możesz zacząć pracę z systemem ERP enova365. Wypełnij formularz: