Infolinia 800 109 509

enova365 - sprawdzony system ERP

Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem marki enova365 to nowoczesny i przyjazny użytkownikom system informatyczny klasy ERP.


enova365
zalicza się do grupy systemów eksperckich, których założeniem działania jest automatyzacja prostych decyzji i skuteczna pomoc pracownikom firmy w rozwiązywaniu problemów bardziej złożonych. Dzięki budowie modułowej oprogramowanie może być użyte w firmach różnej wielkości i profilu działalności. Potrzeby użytkowników decydują jakie funkcje systemu zostaną uruchomione w ich organizacjach. Można dobrać i skonfigurować licencje poszczególnych modułów podstawowych jak Księgowość, Handel czy Kadry Płace w prosty sposób w mniejszych firmach lub też wdrożyć je stosując specjalistyczne dodatki dla organizacji o złożonych potrzebach. To wola naszych klientów decyduje jak duże i skomplikowane będzie wdrożenie oraz ile procesów biznesowych będzie nadzorowanych przez system.
 
Mamy do dyspozycji w ramach Księgowości zarówno Księgę Podatkową dla małych jednostek jak i Księgę Handlową dla spółek jawnych, z o.o. lub akcyjnych. Moduły te ściśle współpracują z częściami systemu odpowiedzialnymi za działalność operacyjną firmy np. Produkcja, Handel, Projekty. Użytkownicy oszczędzają czas wykorzystując wspólne bazy dostawców i odbiorców, towarów i materiałów, pracowników i urzędów. Dokumenty tworzone na poszczególnych stanowiskach roboczych podlegają dalszej elektronicznej obróbce zakończonej automatycznych księgowaniem. Ze zgromadzonych danych można uzyskać szereg zestawień oraz analiz opartych o samodzielnie skonstruowane cechy i wymiary prezentowane bezpośrednio w systemie lub wyprowadzanych do MS Excel. 
 
Opisane wyżej funkcjonalności uzupełniają Kadry Płace, wyposażone we wszechstronną ewidencję kadrową w tym zdalne pulpity enova365 dla pracownika i kierownika, ewidencję czasu pracy RCP oraz mechanizmy naliczania wynagrodzeń wg dowolnie wybranego systemu wraz z rozliczaniem delegacji służbowych. Na bazie zebranych tam danych łatwo jest przygotować zarówno listy płac jak i deklaracje ZUS czy podatkowe dot. wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowy o pracę czy umowy cywilno-prawne. 
 

enova365 pracuje na Twój sukces

Wdrożenie nowoczesnego systemu ERP zapewnia firmom i pracującym w nich ludziom wydajniejszą i bardziej ergonomiczną pracę, eliminuje uciążliwe czy żmudne czynności, zmniejsza pracochłonność wykonywania raportów i nadzoru nad procesami. Wpływa to bezpośrednio na polepszenie współpracy i produktywności zespołów roboczych w przedsiębiorstwie oraz ważne obniżenie kosztów prowadzonej działalności.
 

Zespół KOMAKO od lat wdraża system ERP enova365, oferując:

 • bezpłatne prezentacje systemu enova365 (kliknij i umów się na prezentację)
 • doradztwo w zakresie dopasowania systemu do potrzeb firmy, przygotowanie projektu wdrożenia;
 • doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego potrzebnego do uruchomienia systemu ERP;
 • sprzedaż licencji enova365;
 • wdrożenie systemu (instalacja, konfiguracja i szkolenia pracowników)
 • opieka techniczna po zakończonym wdrożeniu
 

Dlaczego warto nas wybrać do współpracy? Ponieważ KOMAKO to:

 • wykwalifikowany i doświadczony zespół wdrożeniowy dysponujący wiedzą o zagadnieniach merytorycznych księgowości zarządczej, prowadzeniu ewidencji kadrowej i zarządzania personelem oraz rozliczeń płacowych i deklaracji PIT i ZUS, ale także procesów biznesowych w usługach, handlu i produkcji występujących w firmach o różnej wielkości i potrzebach (zobacz referencje KOMAKO)
 • specjalistyczny dział programistów tworzący dodatki branżowe pozwalające spełnić potrzeby wdrożeniowe nawet najbardziej wymagającego klienta (np. dodatek ENOKO Zarządzanie budżetem projektu
 • wdrożenia enova365 na terenie całego kraju
 • możliwość optymalizacji kosztów wdrożenia/serwisu poprzez usługi on-line (zobacz Microsoft Online)
 • jesteśmy dla Państwa w siedmiu miastach Polski (kontakt z nami)

Już teraz możesz zacząć pracę z systemem ERP enova365. Wypełnij formularz: