Strona jest własnością firmy KOMAKO, Autoryzowanego Partnera enova365.

ENOKO Project

ENOKO Project jest to funkcjonalne rozszerzenie systemu Microsoft Project, wprowadzające do rozwiązania nowe możliwości, takie jak: import kosztorysów budowlanych z oprogramowania do kosztorysowania, jednoczesne przeliczanie stawek wielu zasobów, wykorzystanie tabel stawek zasobów, indeksacja stawek zasobów oraz scalanie i dzielenie zadań zawierających przydziały zasobów. Dzięki dodatkowi, w znacznie lepszym stopniu można będzie wykorzystać możliwości związane z planowanie kosztów projektu w oparciu o stawki przydzielonych zasobów.

ENOKO Project rozszerza funkcjonalność Microsoft Project o następujące możliwości:

  • Import kosztorysów z programu Norma PRO w formacie xml (ATH2). Kosztorysy budowlane utworzone w specjalistycznym oprogramowaniu do kosztorysowania są bogatym źródłem danych, które można użyć przy tworzeniu harmonogramu prac. Informacje takie jak podział prac na działy i elementy scalone, ilość niezbędnej pracy do wykonania poszczególnych zadań, ilości i wartości materiałów, pozwolą na wyliczenie czasu realizacji zadań i ich koszt. Aby skorzystać z danych zawartych w kosztorysie, należy zapisać go w programie Norma PRO lub Norma EXPERT w formacie xml (ATH2).
  • Automatyczne przydzielenie importowanych zasobów do grup - podczas importu kosztorysu, dodatek ENOKO automatycznie opisuje zaimportowane zasoby nazwami grup (robocizna, materiał i sprzęt)
  • Automatycznie przydzielenie ilości zasobów pracy w zadaniach, pozwala na obliczenie łącznej ilości pracy do wykonania przez zasoby typu Praca, a w konsekwencji po ustaleniu ilości np.: Robotników pracujących w zadaniu – obliczenie czasu trwania zdania.
  • Funkcja przeliczania stawek zasobów w tabelach stawek oraz Zastosuj stawki, pozwalają na odzwierciedlenie w harmonogramie narzutów i kosztów dodatkowych. Dzięki temu, można prezentować kilka wartości harmonogramu, np.: wartość według kosztów pośrednich, wartość z kosztami budowy i kosztami zakupu, wartość kosztów z narzutami.
  • Indeksowanie tabel stawek zasobów umożliwia wprowadzanie nowych cen dla wskazanych zasobów jednocześnie we wskazanych tabelach stawek. Funkcja przydatna tam gdzie stawki zasobów zmieniają się w trakcie realizacji projektu.
  • Scalanie zadań wraz z zasobami – funkcja ta umożliwia połączenie zaznaczonych zadań w jedno zadanie, z jednoczesnym zsumowaniem ilości zasobów występujących we wszystkich scalanych zadań.
  • Podział zadań wraz z zasobami - funkcja odwrotna do scalania, przydatna tam, gdzie mamy zadanie z wieloma zasobami i chcemy je podzielić na kilka etapów, szeregowo lub równolegle.

Dowiedz się więcej o ENOKO Project