Strona jest własnością firmy KOMAKO, Autoryzowanego Partnera enova365.

ENOKO.WMS Terminal – dodatek funkcjonalny do systemu enova365

ENOKO.WMS Terminal – dodatek funkcjonalny do systemu enova365

ENOKO.WMS Terminal to rozszerzenie funkcjonalne systemu ERP enova365, które pozwala na wykorzystanie oprogramowania w mobilnej obsłudze lokalizacji magazynowych i automatyzuje logistykę zamówień.
 

Rozszerzenie funkcjonalne ENOKO.WMS Terminal składa się z dwóch modułów:

 • ENOKO.WMS
 • ENOKO.Terminal


Oba moduły rozszerzają funkcjonalność systemu enova365 o zastosowania mobilne w obsłudze lokalizacji magazynowych oraz rozwiązania automatyzujące logistykę zamówień. Rozwiązanie usprawnienia obsługę magazynową przez zastosowanie mobilnych terminali danych, które są narzędziem pracy w magazynie i spedycji zamówień. 
 
Moduł ENOKO.WMS rozwija strukturę modułu enova365 Handel i wystawia interfejs API do połączeń z mobilnych terminali danych (dawniej zw. PDA), na których zainstalowany jest kliencki moduł ENOKO.Terminal.
 
Możliwości rozszerzenia ENOKO.WMS Terminal

ENOKO.WMS pracuje w modelu online. Oto najważniejsze punkty charakteryzujące zastosowanie obu modułów:

 • moduł ENOKO.WMS uruchamiany na mobilnym terminalu danych (PDA) pracuje w trybie online poprzez sieć Wi-Fi lub połączenie sieci GSM. Dane dotyczące kontrahentów, towarów oraz dokumentów pobierane są na bieżąco z centralnej bazy danych systemu ERP enova365.
 • obsługa zamówień od odbiorców i zamówień do dostawców – użytkownik terminala ma możliwość realizacji zamówień poprzez wybranie dokumentu z listy na urządzeniu. Po zrealizowaniu dokumentu w enova365, automatycznie tworzony jest właściwy dokument definiowany odpowiednią relacją.
 • w przypadku przyjęć towarów, towar domyślnie może być składowany na lokalizacji przyjęcia, a następnie poprzez opcję zmiany lokalizacji rozdysponowany na różne lokalizacje w magazynie.
 • ENOKO.Terminal dale możliwość tworzenia dokumentów (sprzedaży i magazynowych) z poziomu terminala danych – użytkownik ma możliwość ręcznego przyjęcia/wydania towaru (bez wcześniejszego zamówienia) wybierając właściwy dokument z listy dostępnych na PDA.
 • ENOKO.WMS wprowadza najważniejsze cechy systemów WMS, zapewniając obsługę lokalizacji magazynowych w firmie prowadzącej gospodarkę magazynową w enova365.
 • dzięki ENOKO.WMS jest możliwość utworzenia zróżnicowanej struktury lokalizacji magazynowych (nie ma wizualizacji magazyny).
 • szybka inwentaryzacja w sklepie i magazynie – ENOKO.Terminal umożliwia zarówno utworzenie dokumentu inwentaryzacji na mobilnym terminalu danych, jak i weryfikację dokumentu inwentaryzacyjnego przygotowanego wcześniej w module Handel systemu enova365. Inwentaryzację można przeprowadzać zarówno dla całego magazynu, jak i dla pojedynczych lokalizacji.
 • ENOKO.Terminal zapewnia drukowanie kodów kreskowych z terminala (PDA) – moduł umożliwia zarówno dodruk kodów odczytanych na PDA, jak i wpisanych ręcznie w urządzeniu.
 • obsługa numerów partii – domyślnie moduł działa zgodnie z ustawieniem magazynu w enova365 (domyślnie FIFO), ale poprzez możliwość włączenia obsługi numerów partii otrzymujemy funkcjonalność pracy na zasobach. Funkcjonalność taką możemy zdefiniować bezpośrednio na kartotece towaru w enova365, czyli w efekcie uzyskujemy sytuację, w której może ona działać tylko dla wybranych kartotek. Dzięki tej funkcjonalności, podczas tworzenia dokumentu zamówienia od odbiorcy, możemy z poziomu enova365 wskazać magazynierowi konkretną partię towaru.
 • informacje o towarze i lokalizacjach – po zeskanowaniu kodu towaru z poziomu głównego menu otrzymujemy informacje o wszystkich lokalizacjach, na których znajduje się ten towar wraz z jego ilościami. Zeskanowanie kodu lokalizacji z tego samego poziomu powoduje wyświetlenie informacji o wszystkich towarach na tej lokalizacji wraz z ich stanami.

Wymagania ENOKO.WMS Terminal:

 • moduł Handel systemu enova365 zgodnie z systemem licencjonowania
 • dwie tabele dodatkowe enova365
 • mobilne terminale danych z systemem Android od 4.0 (opcjonalnie z możliowścia instalacji karty GSM)
 • infrastruktura sieci bezprzewodowej w magazynie lub sklepie (połączenia z bazą danych przez Wi-Fi lub GSM) 

Więcej o: ENOKO WMS Terminal - dwa scenariusze pracy