Strona jest własnością firmy KOMAKO, Autoryzowanego Partnera enova365.

Business Intelligence, system BI

Poznaj enova365 i narzędzia Business Intelligence w enova365

Business Intelligence (BI) to moduł enova365, odpowiedzialny za dostarczenie użytkownikom systemu wiedzy potrzebnej do skutecznego podejmowania decyzji w ramach realizowanych procesów biznesowych. Wiedza w postaci silnie zagregowanych wartości liczbowych, procentowych lub tekstowych – tzw. wskaźników, udostępniana jest w miejscach, w których operatorzy enova365 wykonują czynności w programie, czyli na listach, formularzach i kreatorach procesów workflow. Są to zarówno wskaźniki proste mierzące dynamikę sprzedaży, strukturę nieobecności pracowników, jak również bardziej złożone tj. pokrycie zobowiązań, średni czas regulowania należności czy stan nadgodzin wśród zatrudnionych pracowników w firmie. Każdy użytkownik programu posiadający uprawnienia może przygotować własny zestaw wskaźników tj. banner BI, który pomoże mu w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Moduł zawiera bogaty zestaw wbudowanych wskaźników oraz mechanizmy konfiguracyjne pozwalające rozbudować obszary analityczne o dodatkowe dane oraz własne wskaźniki. 

Jedna licencja pozwala na korzystanie z modułu BI enova365 wielu użytkownikom. Dzięki temu można udostępnić każdemu pracownikowi informacje kluczowe do wypełniania zadań, które wynikają ze specyfiki zajmowanego przez niego stanowiska.
Elastyczność rozwiązania Business Intelligence enova365 umożliwia ustawienie widoczności modułu do indywidualnych potrzeb. Istnieje również możliwość konfiguracji modułu dla konkretnych użytkowników. 
Systemy BI w chmurze ułatwiają dostęp do danych. Możliwość uruchomienia w technologii cloud computing gwarantuje również enova365. Co więcej, udostępnia ona przyjazny mechanizm służący do tworzenia nowych modeli danych.

Business Intelligence, system BI

Dla kogo?

System Business Intelligence umożliwia kontrole ryzyka inwestycji, znacznie przyśpieszając podejmowanie znaczących decyzji dla biznesu. Narzędzia BI enova365 można dostosowywać do swoich potrzeb. Zyskujesz więcej możliwości oraz przewagę nad konkurencją! 

Systemy BI są pomocne w pracy kierownika działu handlowego. Rozwiązania Business Intelligence enova365 pomogą zdefiniować wskaźniki KPI oraz zaplanować strategię biznesowe. Analiza ukaże obszary rokujące inwestycyjnie..

System Business Intelligence enova365 wspiera mapowanie procesów i definiowanie ryzyka inwestycji. 

Panele BI

Moduł Business Intelligence posiada mechanizm tworzenia oraz udostępniania Paneli BI. Dzięki temu zwizualizujesz wszystkie najistotniejsze dane – mają one postać przejrzystego panelu z raportami Business Intelligence w systemie enova365.

  • Narzędzia Business Intelligence w enova365 umożliwiają korzystanie z intuicyjnego mechanizmu tworzenia wizualizacji danych metodą drag&drop. Pozwala to na rozmieszczanie i skalowanie wykresów, wskaźników oraz tabel w dowolny sposób za pomocą jednego ruchu myszką.
  • Dzięki Panelom w systemie Business Intelligence możesz zarządzać dostępem do prezentowanych danych. Decydujesz o tym, do jakich danych otrzymają wgląd konkretni pracownicy, a za pomocą opcji udostępniania dopasujesz widok paneli BI do potrzeb dyrektora generalnego, analityka czy handlowca.
  • Narzędzia Business Intelligence w enova365 umożliwią Ci śledzenie planów sprzedażowych, wyników finansowych, pracy działu handlowego lub raportów z działu HR. W Panelach BI możesz wizualizować dane z całego systemu enova365 i źródeł zewnętrznych.

Wskaźniki i raporty

Dzięki BI w oprogramowaniu enova365 otrzymujesz wygodny dostęp do określonych wskaźników i raportów w systemie, w miejscu Twojej pracy.  Dane dostępne są na listach oraz w zakładkach formularzy. Możesz posługiwać się standardowo zdefiniowanymi wskaźnikami lub stworzyć nieograniczoną liczbę samodzielnie utworzonych. Narzędzia Business Intelligence enova365 dostosujesz do własnych potrzeb. 

  • Narzędzia Business Intelligence w enova365 usprawniają codzienną pracę oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. W specjalnej zakładce formularza – Panelu BI – możesz umieścić raporty w formie tabel bądź wykresów. Te dokumenty będą podstawą analityki biznesowej dla Twojej firmy.
  • System Business Intelligence w enova365 pozwala na definiowanie własnych wskaźników. Dzięki temu otrzymasz dokładnie to, czego potrzebujesz. Na podstawie wybranych wskaźników możesz generować raporty z dowolnego obszaru (modułu) systemu enova365.
  • Tworzenie raportów na podstawie danych całościowych lub sparametryzowanych. Moduł Business Intelligence wspomoże pracę nie tylko analityków, ale również pracowników pozostałych działów w firmie. 
     

Współpraca z narzędziami zewnętrznymi

Business Intelligence w enova365 można integrować z dowolnym zewnętrznym narzędziem do wizualizacji danych, na przykład Power BI. Są to szablony raportów, które w połączeniu z domeną SQL usprawniają generowanie klarownych i przejrzystych danych.

  • Moduł Business Intelligence ułatwia łączenie danych z różnych obszarów działania przedsiębiorstwa (finansowy, handlowy, marketingowy, produkcji, kadrowo płacowy).
  • enova365 umożliwia także zaczytywanie domen do zewnętrznych źródeł i przygotowanie na ich podstawie wizualizacji. Dotyczy to między innymi wskaźników oraz tabel.