Infolinia 800 109 509

Zarządzanie kadrami na budowie – jak kierownik budowy wykorzystuje platformę internetową enova365

Od kilku lat realizujemy wdrożenia w firmach budowlanych, w których początkowo platforma internetowa enovaNET Kadry-Płace a obecnie enova365 Kadry-Płace wraz z pulpitami kierownika i pracownika umożliwia prowadzenie elektronicznych kart czasu pracy przez kierowników budów rozproszonych po całym kraju.

Kierownik budowy wpisując czas pracy pracownika może od razu określić miejsce powstawania kosztów, co ma dalej odniesienie w systemie ERP przedsiębiorstwa i wpływa na realizację budżetu budowy - projektu. Zaletą tego modelu jest również to, że czas pracy automatycznie zostaje zaimportowany do kalendarza pracownika.
 
enova365 umożliwia prowadzenie kart czasu pracy dla pracowników zatrudnionych akordowo oraz godzinowo.
 
enova365 daje dostęp pracownikom oraz kadrze kierowniczej do danych kadrowo-płacowych, który w istotny sposób przyśpiesza przepływ informacji w firmie, ułatwiając organizację pracy. Pracownik z poziomu aplikacji internetowej (pulpity pracownika w enova365 to dedykowana strona WWW) może składać wnioski urlopowe oraz przeglądać swoje dane dotyczące czasu pracy, nadgodzin, wykorzystania urlopu, kwot wynagrodzeń itp.
 
Pulpit kierownika umożliwia zatwierdzanie wniosków urlopowych pracowników, przeglądanie danych personalnych, sprawdzanie daty badań okresowych i szkoleń BHP.

Zapraszamy