Infolinia 800 109 509

enova365 Księga Inwentarzowa

enova365 Księga Inwentarzowa
Cena produktu: od 290 zł netto Przejdź do sklepu

Opis produktu

Moduł enova365 Księga Inwentarzowa pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości.

Szczegóły

Dla kogo:
Firmy zobowiązane do prowadzenia ewidencji majątku trwałego

Funkcjonalność:

 • Możliwość prowadzania kartotek:
 1. środków trwałych,
 2. wartości niematerialnych i prawnych,
 3. wyposażenia
 • Metody amortyzacji:
 1. jednorazowa,
 2. liniowa,
 3. degresywna
 • Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi z automatycznym nadawaniem numeracji kolejnym dokumentom danego typu 
 • Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Zestawy środków trwałych – możliwość łączenia środków trwałych w zestawy – funkcja informacyjna.
 • Terminarz – możliwość wprowadzenia planowanych zadań do terminarza np. przeglądy, konserwacje itp.

Korzyści:
 • pełna weryfikacja majątku firmy,
 • automatyzacja wykonywanych operacji na środkach trwałych i majątku,
 • pełna rejestracja zdarzeń związanych ze środkami trwałymi,
 • możliwość szybkiej analizy informacji o danym przedmiocie, dokumencie.